Phú Thọ, Thái Nguyên và Bắc Giang là 3 tỉnh được mở rộng thêm vào quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội với tổng dân số 17,6 triệu người.