Ước tính năm 2015, đại gia Việt đã chi khoảng 10.000 tỷ đồng cho xe sang, siêu sang và siêu xe.