Càng phát triển năng động, xuất khẩu gỗ càng phải phòng ngừa rủi ro.