Chỉ còn hơn 2 tháng để các tập đoàn nhà nước hoàn tất thoái vốn khỏi ngân hàng, nhưng cổ phiếu một thời được xem là “vua” này vẫn chưa có dấu hiệu sáng giá hơn. Dẫu vậy, các doanh nghiệp nhà nước không còn cách nào khác là phải sớm tìm đối tác để chuyển nhượng cổ phần.