Hai vùng của Ý đã đòi bỏ phiếu trưng cầu dân ý đòi thêm quyền tự trị sau quyết tâm của Catalonia ở Tây Ban Nha.