Hiện nay, đã có 22 quốc gia trong đó có Mỹ, Canada khẩn cấp thu hồi những loại thuốc hạ huyết áp đã sử dụng dược liệu này; ngành giám sát thực phẩm và dược phẩm các nước đang tiến hành đánh giá ảnh hưởng do những loại dược phẩm này gây nên.