Được đánh giá là nước có năng suất cao nhất khu vực châu Á, tuy nhiên nhiều vườn cao su vùng Đông Nam Bộ vẫn đang bị chặt bỏ vì tình trạng giá giảm sâu, hiệu quả kinh tế kém.