Người nuôi heo mới đây khai nhận đã thay đổi phương thức sử dụng chất cấm. Người chăn nuôi vẫn trộn salbutamol với thức ăn cho heo ăn nhưng cơ quan chức năng khó phát hiện.