Trong hàng chục năm qua, Jurgen Mossack và Ramon Fonseca là những nhân vật mà bất cứ đầu tư quốc tế nào muốn đến Panama cất giấu tài sản đều phải gặp.