"Họ có thể nghỉ học ở trường lớp nhưng họ không bao giờ nghỉ học ở trường đời. Việc học ở trường đời còn khó khăn và vất vả hơn rất nhiều so với ở trường lớp.", Trần Nguyễn Lê Văn, CEO Vé xe rẻ cho biết.