Khi các công ty đầu tư tư nhân mạnh tay chi tiền mua lại các doanh nghiệp thì nhu cầu tìm CEO để điều hành các doanh nghiệp này cũng gia tăng.