Chỉ hai ngày sau khi quyết định trở về Việt Nam để "làm cái gì đó”, Esther Nguyễn, người phụ nữ mang dòng máu Việt lớn lên trên đất Mỹ, đã bước lên máy bay. Hành trang của Esther khi ấy là một lô ý tưởng nhưng chẳng cái nào ra cái nào, bởi lần nào về thăm quê Esther cũng cảm thấy có nhiều thứ để làm. Bà biết và tin mảnh đất chứa rất nhiều cơ hội này sẽ định đoạt tương lai lẫn vận mệnh của mình.