Sơn Đông, Quảng Đông và Giang Tô là 3 tỉnh được xếp vào "câu lạc bộ nghìn tỷ" ở Trung Quốc do có GDP năm 2015 vượt mức 1.000 tỷ USD nhờ hoạt động xuất khẩu phát triển vượt bậc. Khi mà môi trường thương mại toàn cầu không thuận lợi như hiện nay, họ buộc phải tìm ra hướng đi riêng nhưng điều đó không hề dễ dàng.