Tập đoàn Carrefour, một tập đoàn bán lẻ của Pháp, đột ngột công bố sẽ đóng cửa hơn 200 cửa hàng nhỏ lẻ trên toàn nước Pháp.