Ông Lê Mạnh Tùng, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ cho biết, trong 10 tháng năm nay, thành phố đã cấp phép mới 5 dự án đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đầu tư khoảng 17,1 triệu USD.