Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có văn bản thông báo chỉ đạo của Phó chủ tịch UBND TPHà Nội Nguyễn Quốc Hùng về việc phá dỡ phần xây dựng sai phép tại cao ốc 8B Lê Trực của Công ty CP may Lê Trực. Theo đó, UBND TP Hà Nội tiếp tục đồng ý cho chủ đầu tư của cao ốc 8B Lê Trực tự “cắt ngọn”.