Với kinh nghiệm và nguồn tài chính mạnh, nhiều quỹ đầu tư nước ngoài đã tranh thủ rót vốn vào các DN trong nước để tìm kiếm lợi nhuận. Phóng viên TBNH có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Vĩnh Trân, Giám đốc Điều hành Jen Capital về vấn đề này.