Bên cạnh TPP thì những hiệp định thương mại tự do cũng đem đến cho Việt Nam nhiều cơ hội và thách thức trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Theo chuyên gia kinh tế Bùi Trinh, khi Việt Nam ký FTA với EU, nông sản Việt Nam hoàn toàn có khả năng cạnh tranh với nông sản Trung Quốc.