Cảnh hàng trăm khách xếp hàng khi thương hiệu Mỹ đổ bộ vào Việt Nam gần 2 năm trước đã thôi thúc ước mơ khởi nghiệp với đặc sản quê hương của chị Ngô Thị Xuân Đến.