Với tiềm lực và sự tinh tế, Nhật Bản tiếp tục thể hiện vị thế một đối thủ cứng cựa của Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh địa chính trị. Sau châu Phi là Đông Nam Á, là Campuchia...