Mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc năm 2017 có rất nhiều sự bất định, sau “tuần trăng mật” ngắn ngủi, hai nước bắt đầu kiềm chế nhau.