Thay vì chọn cách đối đầu với Amazon, Tuft & Needle đã học được cách chung sống và tận dụng luôn sức mạnh của gã khổng lồ này.