Cảnh báo - Chén đĩa nhiễm chì bày bán trôi nổi trên thị trường