Vừa qua, NHNN đã đưa ra lấy ý kiến về Dự thảo sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Tuy nhiên, việc quy định Nhà nước độc quyền huy động vàng và kinh doanh vàng trên tài khoản trong Dự thảo này chưa nhận được sự đồng thuận của các chuyên gia cũng như các doanh nghiệp ngành vàng.