Tại Hội thảo “Lao động và DNNVV trong bối cảnh kinh tế mới” do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức, các chuyên gia kinh tế đã chỉ ra những hạn chế của khu vực DN tư nhân. Đó là sự yếu về vốn, hạn chế về nguồn nhân lực, cũng như khả năng tìm kiếm mở rộng thị trường còn hạn chế...