Phiên phục hồi ngày 19/1 sau khởi đầu u ám của thị trường chứng khoán 2016 khiến nhà đầu tư phân vân nên giải ngân lúc này hay đứng ngoài chờ cơ hội mới.