Bộ trưởng Hà Hùng Cường cho rằng việc đưa ra một mức trần lãi suất là cần thiết để hạn chế tình trạng cho vay nặng lãi, dù mức trần này được tính bằng 200% lãi suất cơ bản hay quy định cứng ở 20%.