Càng gần đến ngày bầu cử Nga, Mỹ càng tìm cách rót trăm tỉ USD để kích động biểu tình trái phép trên mọi nơi để chia rẽ và can thiệp.