"Có một phần tương đối nhỏ bán ròng liên quan đến xu hướng rút vốn của nhà đầu tư ngoại và đây là yếu tố cần theo dõi trong thời gian tới", ông Nguyễn Đức Hùng Linh nhận định.