Chính phủ Philippines dự đoán, sản lượng thóc năm 2015 của nước này sẽ giảm khoảng 25% do El Nino.