Với sức công phá gấp nhiều lần cuộc khủng hoảng năm 2008, nguy cơ xảy ra cơn bão tài chính tại Trung Quốc là mối đe dọa rất lớn với Việt Nam.