Cuộc truy quét bãi gửi xe trái phép ở quận Hoàng Mai (Hà Nội) mới đây không chỉ mang ý nghĩa lập lại trật tự đô thị, trả lại không gian chung cho người dân. Khi các bãi gửi xe bị “vỡ trận”, cộng với việc hàng ngày đánh vật với vấn nạn tắc đường cục bộ thì người mua nhà dường như đã “vỡ” ra một lẽ: Giá trị cốt lõi của nơi an cư chính là không gian sống, là hạ tầng, là tính an toàn và nơi giao thông thuận tiện…