Ngày 19/12 vừa qua, chương trình Diamond Christmas Homes giới thiệu mô hình Resort Homes tại Đảo Kim Cương đã thu hút sự tham gia của gần 400 khách hàng.