Chủ nhân của thiết kế này đã xóa bỏ toàn bộ các bức tường ngăn cách để ngôi nhà có nhiều không gian hơn mà vẫn đầy đủ các phân khu chức năng.