Cả nhà quản lý và chuyên gia đều nhìn nhận TPP là thách thức lớn nhất trong quá trình hội nhập của Việt Nam. Nhưng TPP cũng là cơ hội để tự sửa mình tốt hơn và Việt Nam còn thời gian để làm -Bộ trưởng KH&ĐT Bùi Quang Vinh nhìn nhận.