Chính sách thuế đối với nguyên liệu, vật tư, linh kiện do doanh nghiệp nhập khẩu để sản xuất sản phẩm xuất khẩu sau đó chuyển giao cho các chi nhánh phụ thuộc sản xuất và nhận lại sản phẩm để tiếp tục sản xuất, xuất khẩu sản phẩm cuối cùng là vấn đề băn khoăn của nhiều doanh nghiệp và cơ quan quản lý. Vấn đề này đã được Tổng cục Hải quan giải đáp cụ thể.