Theo Dự thảo báo cáo chính trị tại Đại hội Đảng bộ Tp.HCM lần thứ X, trong giai đoạn 5 năm qua (2010-2015) thành phố đã xây dựng mới khoảng 39 triệu m2 nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17m2, tạo điều kiện cho nhân dân cải thiện nhà ở…