Nhiều lao động người Việt cư trú bất hợp pháp ở Hàn Quốc bị trục xuất về nước khiến hàng nghìn lao động bị liệt vào danh sách cấm xuất cảnh. Họ mong lệnh cấm sớm được dỡ bỏ.