Nghị định 76/2015 hướng dẫn chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bất động sản 2014 được đại diện nhiều doanh nghiệp kỳ vọng khi đi vào thực tiễn sẽ giúp lành mạnh hóa thị trường này. Tuy nhiên, một số quy định có thể gây khó cho doanh nghiệp, thậm chí dẫn đến những hệ lụy tiêu cực, một trong số đó là quy định không được thu phí chuyển nhượng cho khách hàng.