Gần đây, quan hệ Trung - Nhật đã được cải thiện, thể hiện rõ nhất qua chuyến thăm Nhật Bản vào cuối tháng 5/2017 của Ủy viên Quốc vụ Trung Quốc Dương Khiết Trì, vì hai bên đều có nhu cầu.