Đó là khẳng định của ông Trần Đức Minh, Chủ tịch Hiệp hội Chủ hàng Việt Nam. Hiện các doanh nghiệp chủ tàu nước ngoài chiếm 90% thị trường vận tải biển hoạt động tại Việt Nam và bắt tay nhau nâng phí và các phụ phí khiến doanh nghiệp trong nước gặp nhiều khó khăn.