Để phân biệt tiền thật, tiền giả, Ngân hàng Nhà nước đã “mách nước” cách nhận diện tiền giả polymer bằng tay, mắt thường qua 5 cách kiểm rất dễ thực hiện.