Giữa các ứng cử viên Cộng hòa tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng có sự chênh lệch lớn về số tiền huy động được trong quý 3...