Các nhà quản lý quỹ đang có cái nhìn kém lạc quan hơn về triển vọng tăng trưởng kinh tế của Mỹ trong tương lai gần và lo ngại hơn về những tác động tiềm tàng của từ việc các nền kinh tế mới nổi giảm tốc đến giá cổ phiếu.