Cuộc chiến giá dầu của các nước vùng Vịnh có xu hướng leo thang nhằm giữ thị phần châu Á khi thị trường dầu 2015 còn quá nhiều bất ổn.