Việc mở rộng Liên minh châu Âu sang phía Tây Balkan sẽ giúp EU giành lại vị thế trên trường quốc tế, do đó nhiều nước thành viên đã nhận thấy cơ hội và sẵn sàng chào đón các thành viên mới trong khu vực Balkan.