Magna Global dự báo tăng trưởng chi tiêu quảng cáo toàn cầu chỉ tăng khoảng 3,7% trong năm nay, so với 5,9% của năm 2016.