Kết quả một khảo sát nghiên cứu vừa công bố cho thấy doanh thu năm 2015 của 10 ngân hàng đầu tư lớn nhất thế giới có chiều hướng sụt giảm 2% so với năm 2014, xuống 148 tỷ USD, với nguồn thu gia tăng từ các cổ phiếu giúp hạn chế phần nào đà suy giảm đó.