Trong khi nhiều đơn vị lựa chọn hình thức làm sàn giao dịch, một số nhỏ hơn đi theo mô hình C2C hoặc B2C.