Trong khi những tiết lộ về gian lận tài chính, rửa tiền từ "Hồ sơ Panama" đang gây sửng sốt, nhiều lãnh đạo đã khẳng định sẽ điều tra hoặc bác bỏ có liên quan.